Åland Med Husbil


Åland Med Husbil


Hej på er kul att ni hittat hit. (B)loggboken skrivs i huvudsak av Ninni, men den här sidan försöker jag (Henrik) hålla igång. Här ska jag försöka ge lite information om Åland för husbilsturister.
Husbilsturister är väldigt förbisedda och ej prioriterade på Åland. Men trots detta är Åland väl värt att besöka. Vi har flera bra turistinformations sidor om Åland. Tyvärr finns här nästan ingen information till husbilsturister, annat än var campingar finns. Jag sätter ingen tid på vanlig turist information, för det finns gott om på dessa sidor, utan jag riktar in mig  på husbils info som saknas på de Ålänska turist sidorna.

Hello glad you found your way here. (B)log book is written primarily by Ninni, but on this page I (Henrik) try () keep running. Here I'll try to give some information about Åland for motorhome tourists. 
Motorhome Tourists are very overlooked and not prioritized in Åland. But despite this, Åland is well worth visiting. We have several good tourist information website of Aland. Unfortunately this almost no information to motorhome tourists, except were campsites are. I do not put a time on regular tourist information, for there are plenty of these pages, but I target the caravan info missing on the Åland Tourism pages.

Turistinformation     Tourist information

Visit Åland
Åland.com
Åland Online
Destination Åland
Åland Vingar
Meeting Event Åland

Campingplatser på Åland     Campsites in Åland

Mariehamn - Gröna Udden
Eckerö - Käringsunds camping
Eckerö - NotvikensS Stugor & Camping

Eckerö - Degersand Resort
Eckerö - Hummelvik Camping och Kiosk: Tel. +358-18-38311
Hammarland - Kattnäs Camping
Sund - Prästö Stugor & Camping
Sund - Puttes Camping: Tel. +358 18 44040, +358 457 3134177
Vårdö - Sandösunds Camping
Brändö - Brändö Stugby Kafé o Camping: tel.+358 (0)18 56106, (0)40 5032596
Brändö - Fisketorpet & Fågelvik Stugby
Brändö - Sandströms: tel.+358 (0)18 56303
Kumlinge - Ledholms Camping
Föglö - CC Camping
Kökar - Sandvik gästhamn och camping

Ställplatser och fricamping     loations for overnight stays


På Åland finns inga riktiga ställplatser ännu, men det finns gott om platser lämpliga för övernattning. Här är därför några tips på var man kan stanna över natten.
Lämpliga övernattningsplatser

Åland has no real RV parks yet, but there are plenty of places suitable for overnight stays. Here is some tips on where to stay overnight.
Locations for overnight stays
I Mariehamn är det tyvärr dåligt med lämpliga parkeringsplatser för övernattning. Det kommer allt mera förbud, och man undrar om de alls vill ha några husbilsturister i Mariehamn. Men ännu finns  det några platser.

Mariehamn is unfortunately poorly with suitable parking for overnight. There will be more and more bans, and one wonders if they really want some motorhome tourists in Mariehamn. But still there are some places.

Mellan Ångbåtsbryggan och Lilla-Holmen finns en parkering. från 1 juni till sista augusti, sen är platserna uthyrda för båtuppläggning. De längsgående parkeringsplatserna längs vattnet, får dock användas året runt. Dessa parkeringsplatser ska delas med badgäster och med de som har båtplats, så vackra dagar är det oftast fullt. Helgkvällar och under Rockoff festivalen, brukar ungdomar festa en del i närheten, och det kan vara lite livligt ibland. Men här står ofta husbilar.

Between Ångbåtsbryggan and Lilla-Holmen is a car park. from June 1 to August, then the sites are leased for boats. The lengthwise parking spaces along the water, may be used all year round. These parking spaces will be shared with bathers and with that lease site in the harbor, so beautiful days, parking is usually full. Weekend evenings and during Rockoff festival, usually young people partying some nearby, and it can be a bit lively at times. But here is frequently campers.

Det finns även en allmän parkering vid stadshuset. Här är lungt på kvällarna och nära till Centrum. På vardagar är det ganska fullt på parkeringen, då stadens anställda är på jobb. Men det brukar finnas rum. På kvällen och helgen är parkeringen mer eller mindre tom.

There is also a public car park at the town hall. It's peaceful in the evenings and close to Downtown. On weekdays, it is quite full in the parking lot, when city employees are on the job. But there is usually room. The evening and weekend parking is more or less empty.

Vid sjökvarteret kan man lagligt stå. Men detta är en parkering som är väldigt nära vägen med störande vägljud. Men man ser lite husbilar stå där emellanåt.

Beside Sjökvarteret campers can park legally. But this is a parking place which is very near the main road with disturbing road noise. But some campers standing there occasionally.

Nabben, en parkering vid badstrand. lugn, men långt från centrum, ungefär 3 km gångväg till gågatan.

Nabben, a car park at the beach. calm, but far from the city center, approximately 3km walkway to the city.

Latrin och gråvattentömning 


Latrin och gråvatten kan man tömma i Mariehamn. Det finns en brunn på parkeringen norr om Shell Select. Vid brunnen finns ett blått plåt skåp.

Det finns även en Latrin tömning vid Ångbåtsbryggan. Denna lämpar sig dock enbart för kassett toaletter och andra med bärbara tankar.

Latrine and waste water can be drained in Mariehamn. There is a drain in the parking lot north of Shell Select. Beside the well there is a blue cabinet.

There's even a latrine draining place at Ångbåtsbryggan. This is however only for cassette toilets and others with portable tanks.

På kartan - On the map

Färskvatten (dricksvatten)


Vid Ångbåtsbryggan finns Tre färskvatten kranar. en vid latrintömningen och två vid parkeringen. Man behöver ha egen slang med, Anslutningen består av kran med gängor. den vid latrinen har halvtum och de andra lite större gänga.

Beside Ångbåtsbryggan are three fresh water taps. One at latrine emptying and two at the car park. You need to have your own hose, connection consists of tap with threads. the latrine at the half inch and the other a little bigger thread.

På kartan - On the map


Skärgården

På Åland har vi en underbar skärgård. Det kostar en del att åka ut i skärgården, men väl där kan man åka mellan öarna gratis. Det går även att åka mellan Åland ock finska fastlandet med dessa småfärjor. Ta då god tid på er och njut av en fantastisk tur. Man behöver boka färjorna ganska långt på förhand om man åker under högsäsong.

In Åland, we have a wonderful archipelago. It costs some to go out into the archipelago, but once there you can travel between the islands free of charge. You can also go between Åland also Finnish mainland with these small ferries. Then take your time and enjoy a great tour. You need to book the ferries quite far in advance if you are traveling during the high season.

Bokning görs här - Bookings can be made here
Mitt arbete för ett bättre turist Åland.
My work for a better tourist Åland.


Ställplats i Mariehamn
RV park in Mariehamn


Jag arbetar ideellt med att Åland skall bli mer husbilsvänligt och förstå nyttan med husbilsturism. Just nu försöker jag få våra politiker att förstå att Mariehamn behöver en ställplats. Men tyvärr är förståelsen för att husbilar inte campar som husvagnar liten ännu på Åland. Har det funkat förr, så funkar det nog gå nu också,  är en väl använd filosofie på Åland. Men Turisterna kommer från en modernare tid, så Åland måste hänga med.

I work for Åland should be more RV friendly and understand the benefits of RV tourism. Right now I am trying to get our politicians to understand that Mariehamn need a _ RV-park. But unfortunately, the understanding that campers do not camp as caravans low yet on Åland. It has worked in the past, so it works now, is a widely used philosophy in Åland. But the tourists come from a more modern time, so Åland must keep up.

Läs mer här - Endast svenska

15 kommentarer:

 1. Bra jobbat och fortsätt lobba mot politikerna!

  SvaraRadera
 2. Heja dig och kämpa på för oss husbilsåkare. Bra info för mig som skall till Åland i år 2017.

  SvaraRadera
 3. Härligt att du jobbar för oss. Minns många fina platser från 1970-1972 då jag bodde o jobbade på Åland. Kanske blir det en tur i aug 2017 igen.

  SvaraRadera
 4. Hej på dig Henrik, det var jätte bra gjort. Det finns inget bättre sätt att representera de behov av husbilsturisterna. ������

  SvaraRadera
 5. Hej, till min stora glädje hittade jag din blogg som är så perfekt för mig och min man. Vi har tänkt åka till Åland i sommar och med all info som du delar med dig så har du gjort mycket enklare för oss att åka husbil på Åland👍

  SvaraRadera
 6. Hej! Tack vi var 10 dagar där med vår husbil. Hade mycket nytta av kartan med ställplatserna.

  SvaraRadera
 7. Muy Buenas informaciòn,tack för allt.

  SvaraRadera
 8. Tack för informationen om bra parkeringar att övernatta! Vi har provat 2 av dem på vår lilla vistelse med husbil på Åland!

  SvaraRadera
 9. Stort tack för bra information!

  SvaraRadera
 10. Tack för bra info. En bra hjälp för vår husbilsfärd genom Gustavs-Brändö-Kumlinge/Snäckö-Långnäs. Johan & Tuija

  SvaraRadera
 11. Fin blog!
  Kan nämnas att nyckel till latrinskåpet finns att hämta ut på Shell/Select brevid. Mvh Jack

  SvaraRadera
 12. Stort TACK för att du lägger ut var vi caravanare kan övernatta, enligt din karta hittade vi en plats längs stranden i Mariehamn🥰 vi var först nu är det många som står här👍 😁

  SvaraRadera
 13. Var får vi ström till husbilen 31.3-2.4-2023

  SvaraRadera
 14. Hej
  Vet ni om alla rekommendationerna fortfarande fungerar eller är det någon som är borttagen??

  SvaraRadera
 15. Är lite sugen på att åka till Åland i slutet av oktober. Finns det öppna campingar och ställplatser den här årstiden

  SvaraRadera